Litt om knivklubben i Bergen

En dag utpå høsten i 1988 møttes noen ”knivfrelste” menn og etablerte en klubb for knivinteresserte i Bergen og omegn. Klubben fikk navnet Bergenstollekniven,

Kjente ”knivpersonligheter” som Thomas Breivik, Harald Sellevold, Arnulf Tjugen m.fl. kom til å prege klubb- arbeidet de første årene. Klubben greide å skaffe seg lokale i Holmedalsgården på Bryggen i Bergen, et mer sentralt sted kunne en knapt tenke seg. Imidlertid ble dette fort for lite, og klubben flyttet opp i Bellgården som var nabohuset.

I begynnelsen av 90 årene hadde knivinteressen virkelig vind i seglene, og medlemstallene ”føk” i været. I løpet av noen få år kunne klubben telle over 100 medlemmer, og før årtusenskiftet talte klubben 164 medlemmer. Per 31.12.2005 var det 127 medlemmer.

Den dominerende virksomhet i klubben de første årene var selvsagt knivkurs. Kurs i smiing, skaft og sliremaking arrangertes både vår og høst, og de fleste kurs var ”overbooket”. Senere ble kurstilbudet supplert med sølvkurs og kurs i gravering.

Fra starten av møttes medlemmene i klubblokalet en kveld for uken. Der ble det utvekslet ”know how” og det ble delt ut ros og ris med rund hånd.

Etter hvert som medlemstallet vokste, ble det behov for flere møtekvelder slik at klubben nå har åpent to kvelder fra 18-20 samt lørdag fra 12 -14 for en kopp kaffe og en knivprat etter handlerunden i byen.

I begynnelsen gikk interessen stort sett på knivlaging, senere har det sosiale i klubben fått større plass. I denne sammenheng kan nevnes at det er blitt en tradisjon med en festelig sammenkomst før jul samt en markering før sommerferien. I tillegg kommer en medlemssamling ved åpningen av Vestlandsutstillingen av kniver.

Vestlandsutstillingen av kniver er klubbens største satsing i løpet av året. Det er et stort arrangement og det krever ganske stor dugnadsinnsats fra klubbmedlemmene. Tidligere ble utstillingen arrangert om våren i overgangen april/mai, men på grunn av svært mange arrangement på vårparten, har klubben valgt å legge den til høsten.

Skulle du være i Bergen er du hjertelig velkommen innom klubben.