Ge-Ro jigg

Klubben har fått en slik jigg som sponsing til Lars Tveits bokprosjekt.
Denne selges til høystbydende over 2500,-
For mer info om jiggen eller å legge inn bud:
Denne er nå solgt