Handverksskolen på Hjerleid, i fjellbygda Dovre

Til alle dere som er opptatt av å ta vare på kulturarven vår.
Vi håper dere vil hjelpe oss å spre informasjon om skoletilbudet i treskjæring og i smedfaget ved Handverksskolen på Hjerleid, i fjellbygda Dovre. 

Handverksskolen er nå den eneste videregående skolen som gir utdanning i treskjærerfaget, ett år på Vg2 Design og trearbeid med vekt på treskjæring.

Elevene kan ta svennebrev i treskjærerfaget, møbelsnekkerfaget og smedfaget – vi har lærebedrift på skoleområdet. Noen bruker kunnskapen om materialer og teknikker til konservatorutdanning, spesialisering innen arkeologi, kunsthøgskoler, formingslærer, aktivitør osv.

Vi har også Vg2 Smed, satt i gang i samarbeid med Norsk smedforening.
Dette året gir elevene en grunnmur å bygge videre på innenfor trearbeid, metallarbeid og formgiving.

Begge disse fagene, treskjæring og smedfaget er verneverdige fag, som er viktige å rekruttere til for å sikre tradisjonskunnskapen!

Skolen tar inn voksne søkere!
Vi vil gjerne samarbeide med dere om å spre kunnskapen og interessen om handverksfag og immateriell kulturarv.

Mer info om Handverksskolen på facebook: https://www.facebook.com/Handverksskolen?fref=ts

Med vennlig hilsen
Helle Hundevadt
Rektor Handverksskolen på Hjerleid

www.hjerleid.no
Mer info om utdanningen
Info folder om Handverksskolen

En trist melding.

DSC_5547Mandag 18/1 mottok vi beskjed om at
Per Hammerich hadde sovnet stille inn
søndag 17/1 91 år gammel.
Per var klubbens eldste medlem og han hadde over 20 års fartstid i klubben, med 10 år som formann.
For sin lange karrière som formann, og sitt engasjement for klubben ble Per hedret med et Æresmedlemskap i 2011.
Per fortsatte å lage kniv helt til det siste, og hadde alltid med noe arbeid på klubbkveldene.
Per vil bli gravlagt fra Sandviken kirke
fredag 22/1-16 kl 12,00

Vi lyser fred over hans minne.